BIAC
Strona Główna
Beliwar  Independent  Aviation  Consulting
Beliwar  Independent  Aviation  Consulting
BIAC
Kim jesteśmy
Oferta doradcza
Oferta Lotnicza
Kontakt
_______________________________
Designed & Published by BIAC - Warsaw - 2009 - All rights reserved.
_______________________________

m_dolar

 

"To nie są bajońskie sumy..." - ale inwestycje w sektorze lotniczym są bardzo kosztowne. Procesy decyzyjne są skomplikowane, a podjęte decyzje będą oddziaływać długoterminowo. Konieczna jest zatem, z punktu widzenia Inwestora odpowiednia, specjalistyczna pomoc w rzetelnej analizie i ocenie propozycji pochodzących bezpośrednio od rynku komercyjnego związanego z lotnictwem. Pozwoli to na wyeliminowanie możliwych błędów i ewentualną korektę planowanych, czasami zbyt wysokich lub ekonomicznie nieuzasadnionych kosztów inwestycyjnych.

Proponuję Państwu bezpośrednią, niezależną od innych podmiotów gospodarczych i ukierunkowaną na szeroko pojęty interes Zleceniodawcy, współpracę doradczą dotyczącą sektora lotniczego i około-lotniczego.

Proponowana działalność może obejmować przede wszystkim:

Dodatkowo oferuję pomoc i doradztwo w rozwiązywaniu innych zagadnień wynikających ze specyficznych uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem nowoczesnego lotnictwa.